Due to the Coronavirus emergency, all Gaelic classes are suspended until further notice. Gabhaibh mo leisgeul, ach feumaidh sinn smaoineachadh air slàinte dhen luchd-ionnsachaidh anns an sgire againn.

https://www.bbc.co.uk/news/uk-51895873

 

Xtrastep logo Globe