Dùn-Phris – Dumfries Classes

Cearcaill Còmhraidh / Conversation Classes

Iomchaidh ga daoine aig a bheil cuid Gàidhlig (suitable for those with some Gaelic)

Dùn-Phris: Feasgar Diciadain 6.30f gu 8.00f | àite: NWRC, Lionchluidean |air toiseachadh 09.01.19
Dumfries: Wednesday Evening 6.30pm to 8.00pm | venue: NWRC Lincluden | starts 09.o1.19

 class due to start 09.01.2019


 

Iomchaidh ga daoine aig a bheil cuid Gàidhlig (suitable for those with some Gaelic).

Feasgar Dimàirt 15.00f gu 16.30f | àite: NWRC, Lionchluidean | air tòiseachadh 15.01.2019
Tuesday Afternoon 3.00pm to 4.30pm | venue: NWRC Lincluden  | Starts 15.01.2019

class due to start 15.01.2019


Course suitable for beginners* Starts Thursday 13th Sept @5:30pm or 6:45pm

Cost £35 for those earning £25 for unwaged(10 weeks).
If you are unsure, why not come for a week or 2 and see if it suits you; and you can pay then.

Feasgar Diardaoin 17.30f gu 19.30f | àite: NWRC, Lionchluidean | air tòiseachadh 10.01.2019
17:30f airson daoine ùr,  16:45 airson daoine aig a bheil cuid Gàidhlig
Thursday Afternoon 5.30pm to 7.30pm | venue: NWRC Lincluden | Starts 10.01.2019
17:30pm for complete beginners, 16:45pm for improvers.

Airson fiosrachadh nas motha (more information) bho Barbara Lewis post d/ e-mail: blewis6993@aol.com