Back to Top
 
 
 

Class Gàidhlig .

Iomchaidh ga luchd-tòiseachaidh (suitable for beginners).

Class to start  Tuesday 10th Sept. 2019 @  7.15pm. Green Project Room, 9 The Green, Eastriggs, DG12 6NH

Airson fiosrachadh nas motha (more information) bho Lesley Brown

post d/e-mail: lesley.kirtle@btinternet.com