Class mu dheaireadh ron t-samhradh (Last class before summer)

Gaelic choir